skip to Main Content

Over ons

Kinderen en een mooie auto.Die twee gaan goed samen.Menig kinderhart gaat sneller kloppen bij het zien van een langgerekte limousine of een blitse sportwagen.Deze bolides staan voor glitter en glamour, een andere wereld. En dat is precies wat Stichting Wens op Wielen beoogt.We maken de wereld voor het kind en zijn gezin even anders. We doorbreken de harde dagelijkse realiteit en zetten daar een mooie dag voor in de plaats.We laten wensen uitkomen.

“Het moment is eindig, maar de herinnering is blijvend”

Ontstaan en doelstelling

Kinderen en mooie auto’s. Die twee gaan goed samen. Menig kinderhart gaat sneller kloppen bij het zien van een langgerekte limousine of een blitse sportwagen. Deze bolides staan voor glitter en glamour, een andere wereld. En dat is precies wat Stichting Wens op Wielen beoogt. We maken de wereld voor het kind en zijn gezin even anders. We doorbreken de harde dagelijkse realiteit en zetten daar een mooie dag voor in de plaats. Het moment is eindig, maar de herinnering is blijvend. We laten wensen uitkomen.

Het idee voor Stichting Wens op Wielen ontstond begin 2012 toen enkele vrijwilligers vanuit hun dagelijkse werkzaamheden met eigen ogen zagen wat voor een plezier kinderen kunnen hebben wanneer ze in een bijzonder vervoermiddel worden gehaald en gebracht. De initiatiefnemers wilden mooie voertuigen op een structurele basis gratis beschikbaar kunnen stellen aan stichtingen die kinderwensen in vervulling laten gaan. Hierdoor kunnen die stichtingen hun goede werk nog beter doen. Ook wil Wens op Wielen zelf zogenaamde WoW-dagen organiseren, waarbij de verworven vervoermiddelen worden ingezet.
In april 2012 werd Stichting Wens op Wielen officieel opgericht. Een jaar nadat bestuur en notaris hun handtekening zetten onder de oprichtingsakte, was het eerste WoW-voertuig, een blitse politie-auto, een feit. Ondertussen bouwt WoW gestaag verder aan een toekomst, gericht op het vervullen van kinderwensen.

Visie

Wens op Wielen richt zich op het behalen van haar doelstellingen zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het realiseren van een leuke dag/dagen en/of specifiek georganiseerde activiteiten;
– het verkrijgen van een wagenpark van wens gerelateerd vervoer (limousine, brandweerauto, enzovoorts);
– een en ander binnen door het bestuur vast te stellen randvoorwaarden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
en verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.

Missie

Het verkrijgen, beheren, exploiteren van en voorlichting geven over bijzonder vervoer voor gezinnen waarvan een van de gezinsleden langdurig en/of ernstig ziek is met kinderen onder de 18 jaar en onder behandeling is in een ziekenhuis wegens fysieke gevolgen door ziekte, met als doel het bieden van ontspanning voor het gehele gezin.

Back To Top