skip to Main Content

Donateur worden

vanaf 30 euro per jaar wordt 2 keer per jaar het WoW-nieuws toegezonden Mocht ik bij nader inzien niet instemmen met een incasso, dan heb ik het recht om binnen 30 dagen opdracht te geven tot terugstorting van het afgeschreven bedrag op mijn rekening.
Back To Top