skip to Main Content

Disclaimer

Stichting Wens op Wielen stelt de informatie op haar website (www.stichtingwensopwielen.nl) met grote zorg samen. Het copyright van alle teksten en foto’s die op deze site gebruikt worden, behoort toe aan Stichting Wens op wielen. Deze teksten en foto’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wens op Wielen niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

Stichting Wens op wielen mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.
Stichting Wens op wielen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.stichtingwensopwielen.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
Stichting Wens op wielen is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarop naar www.stichtingwensopwielen.nl wordt verwezen.

Privacy
Stichting Wens op wielen verzorgt vervoer voor WOW dagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. De medische informatie die aan ons verstrekt wordt is strikt vertrouwelijk. Deze wordt alleen met toestemming van de ouders/verzorgers met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor het organiseren van het vervoer voor een WOWdag.
De gegevens van deze gezinnen worden uitsluitend gebruikt voor het realiseren van de vervoer voor WOW dagen en de administratieve afhandeling hiervan. Beeldmateriaal van de  personen wordt alleen met toestemming van het gezin gebruikt voor publicatie.

Gegevens van donateurs, sponsors en overige geïnteresseerden worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het innen van donaties en het verzenden van publicaties. Deze gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Indien geen prijs wordt gesteld op toezending van publicaties of informatie over Stichting Wens op wielen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij:

Stichting Wens op Wielen
info@stichtingwensopwielen.nl

Back To Top