skip to Main Content

Anbi

Stichting Wens Op Wielen heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling transparant zijn en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Klik hier voor het transparantiedocument, waarin alle gegevens over Stichting Wens op Wielen zijn opgenomen.

Back To Top