skip to Main Content

Aanmeldingen

Wie vrijwilligerswerk voor de stichting wil verrichten, kan zich aanmelden via het secretariaat. Op het secretariaat geeft de coördinator, c.q. het bestuurslid verdere informatie. Afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk wordt je verder geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Aanmelden kan via info@stichtingwensopwielen.nl.

Back To Top