Visie - WOW Wensen Op Wielen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Visie

Informatie

Wens op Wielen richt zich op het behalen van haar doelstellingen zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het realiseren van een leuke dag/dagen en/of specifiek georganiseerde activiteiten;
- het verkrijgen van een wagenpark van wens gerelateerd vervoer (limousine, brandweerauto, enzovoorts);
- een en ander binnen door het bestuur vast te stellen randvoorwaarden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
en verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu